This article is a collaboration with Emob.nl and may contain affiliate links

Een goede kinderkamer vraagt om meer dan een ledikantje en een lik verf op de muur. Moge dat duidelijk zijn. Wij helpen je graag aan een fijne (kinder)kamer, maar daarvoor heb je een goede basis nodig. In deel 1 van deze reeks, leerden we je waar je de beste inspiratie vandaan haalt, en hoe je dat allemaal vind. Ook weet je nu wat precies de bedoeling van de kamer is. Vandaag gaan we de hele boel leeghalen en strippen, en ik vertel je graag waarom.

 

 LEEGHALEN EN STRIPPEN VAN DE KINDERKAMER

Als allereerste is het goed om te beginnen met een blank canvas. Daarmee komt de meeste creativiteit naar boven, en bovendien haal je daarmee alle rust weer terug in de kamer. Weet je nog toen je het huis kocht/voor het eerst zag, dat je door de enorme (galmende) kamers heen liep en gelijk voor je zag hoe je alles wilde inrichten? Een lege kamer geeft ontzettend veel vrijheid om er van alles mee te doen.

Maar wanneer er al van alles in staat, krijg je al snel het gevoel dat het zo hoort, of zelfs goed is. Maar wie bepaald dat het bed alleen maar onder het raam kan staan? En waarom staat die enorme kast in dit kleine kamertje? Alleen maar omdat dat ooit zo erin is gezet, wil dat niet zeggen dat dat altijd zo hoeft te zijn.

STAP 1:

Haal alle grote (en kleine) meubels uit de kamer. Ja, zelfs de gordijnen haal je overal vanaf. Klinkt dat rigoureus? Dat is het ook! Maar je kunt het maar één keer goed beginnen. Zorg er dus voor dat je een plek hebt waar je alles kwijt kunt.

STAP 2:

Bekijk de ruimte eens met nieuwe ogen. Maak een plattegrondje, en knip daarna op schaal alle meubels uit die je erin had staan. Ga eens op papier schuiven met indelingen en kijk wat jou het beste lijkt. Probeer je niet te laten beïnvloeden door wat je altijd al had staan, maar kijk nog eens naar je moodboard van de vorige keer, en naar het doel van de kamer. 

 STAP 3:

Kijk naar wat de kamer je nu te bieden heeft. Wat moet er nog gefixt worden (een scheur in de muur, een behang dat eraf gepulkt is door de kids, een nieuw likje verf). Je hebt er nu bovendien alle ruimte voor om dat te herstellen. Dus geen excuusjes meer, en aanpakken die klussen. 

A great kidsroom asks for more than just a crib and some paint on the wall. That must be clear by now. We want to help you create a great (kids)room, but you’ll need a great basis for this. In part 1 of this series we tought you where to find the best inspiration, and how you could find it. You also know by now, what the purpose of your room is. Today, we are going to strip the whole room, get everything out and I’ll tell you why.

EMPTYING OUT THE KIDSROOM

First and foremost, you will need a blanc slade. With a blanc slade all of your creativity gets some space to work and most of all you bring back the quiet in the room. Remember, when you first bought/walked into your house, and you saw the space for the first time? You knew exactly where you wanted to put everything and started dreaming. A quiet space gives you the freedom to look at the room from a different prespective.

But when everything is still in the room, you get the feeling it needs to be there. Who told you the bed needs to be under the window? Just because it was placed there once, it doens’t mean it earned it’s spot there. And why is that big closet in such a small space? Just because you got it, doens’t mean you have to still use it.

STEP 1:

Get all the furniture (big and small) out of the room. Yes, even all the curtains need to be taken down. Sound like a lot? It is! But after this action step you can start on the right foot. So make sure you have some space to put everything in temporarly.

STEP 2:

Look at the space with new eyes. Make a layout, cut out the furninture on the right scale and start moving and shuffeling with the paper ‘furniture’. Just move it all untill you’re satisfied with the layout. Try to not be influenced by your old layout, but look at your moodboard again, and remember the (new) purpose of the room.

STEP 3:

Look at what the room has to offer you. What needs to be fixed? A crack in the wall, is the wallpaper ripped or does the space need a fresh coat of paint? Now that the room is all empty, you finally have the space to do some of these odd jobs. No more excuses

BRENG DE JUISTE MEUBELS WEER IN DE KAMER

 Nu de basis van de kamer weer helemaal goed is, de juiste kleuren op de muur zitten en alles netjes en gemaakt is, kun je beginnen aan het inrichten! YAY!

 

STAP 4:

Welke meubels wil je absoluut terug hebben in de (kinder)kamer? Let op, je hoeft hier echt niet alles weer terug te zetten wat je er uit hebt gehaald. Kijk echt eens naar de functies van de meubels. Past je kleuter nog in het ledikant, of wordt het tijd voor een nieuw stoer kinderbed

STAP 5:

Zorg ervoor dat alles een plek krijgt. Alleen alle spullen met een ‘thuis’ zullen netjes opgeruimd blijven. Zorg er dus voor dat je kids ook precies weten wat ze waar kunnen opruimen. Dat kan met een uitgebreid systeem (waarin je allerlei bakken labelt), maar dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon zeggen, in deze bak gaan alle verkleed kleren, de LEGO doe je allemaal in de doos en de knuffels op bed. Als alles maar een duidelijke plek heeft.

 

Volgende keer gaan we bezig met het aankleden van de (kinder)kamer! Wat mij betreft het leukste gedeelte van het hele aanpakken van de kinderkamer.

DEEL 1 van het maken van een stijlvolle kinderkamer nog niet gelezen? Doe dat dan gauw!

 

BRING THE RIGHT FURNITURE IN THE ROOM

Now that the basis of the room is great, you’ve put the right colors on the wall, fixed everything, it’s time to start putting everything back! YAY!

 

STEP 4:

Which furniture do you absolutely want back into the (kids)room? Heads up! You don’t need to put everything back in. Just take a good look at all the functions of the furniture. Does your toddler really stil fit in the crib comfortably, or is it time for a bigger bed?

 

STEP 5:

Make sure everything has a home. Only things with ‘a home’ will be put away neatly. Make sure your kids also know where to put there stuff. You can make sure they do, with a storage system (with all kinds of boxes and labeling) but it doesn’t have to be complicated. You can also have a toy box for all the LEGO’s, have the dress up clothes in the closet, and all the stuffed animals on the bed. As long as it has a home.

Next time we will start styling the room. As far as I can say, the best part of the whole ‘re-doing the kids room’.

Missed part 1 of the ‘how to redo the kidsroom’? Better start reading it